Kućni red

Pravila ponašanja u kampu

Uprava kampa moli svoje cijenjene goste da se pridržavaju navedenog kućnog reda:

 • U kampu mogu biti smješteni samo na recepciji prijavljeni gosti.
 • Izbor mjesta u kampu je slobodan, osim na numeriranim parcelama uz obvezu racionalnog korištenja prostora, vodeći računa o prostoru Vaših susjeda.
 • Najstrože se zabranjuje zabijanje čavala u stabla ili bilo kakvo oštećivanje istih, uzimanje šljunka s plaže, ograđivanje prostora u kojem boravite ili bilo kakvi građevinarski radovi na odabranom prostoru. Uprava kampa odobrava samo tipizirane ograde. Nepridržavanjem ove točke reda uskraćuje se mogućnost daljnjeg boravka u kampu.
 • Prijava u kampu vrši se od 08:00 sati za goste na kamp mjestu, od 12:00 za goste na parceli, te od 16:00 sati za goste u mobilnoj kućici. Odjava gostiju sa slobodnog kamp mjesta i parcele je do 12:00, a iz mobilne kućice do 09:00 sati.
 • Mole se gosti kampa da uvijek nose prijavnicu sa sobom te da je predoče na zahtjev zaposlenika kampa.
 • Ulaz osobnim vozilima moguć je samo u vremenu od 07:00 do 23:00 sata uz posjedovanje registracijskog broja.
 • Nije dozvoljeno parkiranje osobnih vozila izvan smještajnih jedinica.
 • Postavljanje šatora i predšatora dozvoljava se od 09:00 do 22:00 sati.
 • Loženje vatre na otvorenom je zbog opasnosti od požara zakonom zabranjeno.
 • Molimo Vas da ne stvarate buku koja može smetati ostalim gostima, uključujući upotrebu radio aparata, televizora i glazbenih instrumenata; mir i tišina u kampu su od 23:00 do 07:00 sati. Popodnevni mir traje od 13:00 do 15:00 sati. Nepridržavanjem ove točke reda uskraćuje se mogućnost daljnjeg boravka u kampu.
 • Maksimalna brzina kretanja vozilima kroz kamp je 20km/h. Pješaci u kampu imaju prednost u odnosu na prometna vozila.
 • Gosti su dužni voditi brigu o čistoći prostora koji koriste. Smeće sakupljajte u plastične vreće te ih odložite u kontejnere. Ostavljajte korištene prostore u sanitarnim blokovima onako kako biste ih željeli pronaći.
 • Kontrola stanja inventara mobilnih kućica vrši se na dan Vašeg odlaska, te bilo kakvo oštećenje ili nestanak istog podliježe novčanim sankcijama.
 • Vlasnici pasa dužni su svoje ljubimce prijaviti na recepciji uz predočenje iskaznice o cijepljenju. Vlasnici pasa su dužni pse voditi na uzici, a na svom prostoru držati vezane. Nuždu koju obave kućni ljubimci, vlasnici su dužni počistiti. Nepridržavanje ove točke podliježe novčanim sankcijama.
 • Ukoliko ste pronašli ostavljene - zaboravljene predmete, molimo Vas da iste odmah predate na recepciju.
 • Posjeti su dozvoljeni samo u slučaju uredne prijave na ulazu – recepciji . Za kraće zadržavanje u kampu, posjetitelji su dužni na ulazu ostaviti jedan važeći osobni dokument, koji vraćamo pri izlasku iz kampu.
 • U slučaju zadržavanja u kampu duže od 2 sata, boravak naplaćujemo na ulazu.
 • Za priključenje ili isključenje struje obratite se recepciji kampa. Kontrolu ispravnosti elektro instalacija vrši za to odgovorni djelatnik kampa. Neispravne elektro instalacije bit će isključene iz elektro mreže kampa.
 • Na recepciji možete deponirati nakit, novac i ostale vrijedne predmete.
 • Za eventualni nestanak predmeta iz šatora ili kućica, ne preuzimamo nikakvu odgovornost.
 • Obračun i uplatu korištenih usluga možete obaviti dan prije odlaska najkasnije do 20:00 sati.
 • Knjiga žalbe i knjiga dojmova nalaze se na recepciji kampa.
 • Gostima koji se ne pridržavaju ovog Kućnog reda kao i gostima koji svojim ponašanjem remete tišinu i uznemiruju druge goste, otkazat će se korištenje usluga smještaja.